vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội cho mở lại sân golf, hoạt động thể thao ngoài trời

2021-06-25 18:08
Để đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép", vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe của nhân dân, vừa phát triển hoạt động kinh tế, từ 0 giờ ngày 26.6, UBND TP.Hà Nội cho phép một số hoạt động mở trở lại.

Xem thêm: lmth.7924041-iort-iaogn-oaht-eht-gnod-taoh-flog-nas-ial-om-ohc-ion-ah/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội cho mở lại sân golf, hoạt động thể thao ngoài trời”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools