vĐồng tin tức tài chính 365

Khởi tố 2 đối tượng lấy kit test bán cho công ty Việt Á

2022-07-21 19:25
Với hành vi lấy kit test bán lại cho công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính, Việt và Phi đã bị cơ quan chức năng khởi tố, điều tra.

Xem thêm: lmth.909065a-a-teiv-yt-gnoc-ohc-nab-tset-tik-yal-gnout-iod-2-ot-iohk/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khởi tố 2 đối tượng lấy kit test bán cho công ty Việt Á”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools