vĐồng tin tức tài chính 365

Cổ phiếu HPG thăng hoa, tiền liên tục chảy vào túi vợ chồng ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long

2023-07-08 18:13
(ĐTCK) Chuỗi tăng giá ấn tượng của cổ phiếu HPG chưa dừng lại khi cổ phiếu này có tuần tăng thứ 6 liên tiếp, lên mức giá cao nhất hơn 1 năm. Riêng trong tuần qua, cổ phiếu HPG tăng gần 5%, giúp tài sản trên sàn chứng khoán của vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát tăng hêm 2.500 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.593523tsop-gnol-hnid-nart-tahp-aoh-uhc-gno-gnohc-ov-iut-oav-yahc-cut-neil-neit-aoh-gnaht-gph-ueihp-oc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Cổ phiếu HPG thăng hoa, tiền liên tục chảy vào túi vợ chồng ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools