vĐồng tin tức tài chính 365

Đề xuất điều chỉnh giá điện tăng giảm theo biến động khách quan

2023-07-19 08:43
Phương án về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm mới - Ảnh: EVNHANOI

Phương án về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm mới - Ảnh: EVNHANOI

Bộ Công Thương vừa đưa ra phương án mới về việc sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân sau khi đã lấy ý kiến khách hàng.

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hiện đang được thực hiện theo quyết định 24/2017 của Thủ tướng.

Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh giá là khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào ở tất cả các khâu.

Quy định rõ mức tăng/giảm giá điện

Dự thảo lần này được Bộ Công Thương đưa ra có nhiều điểm mới. Đặc biệt là về biên độ điều chỉnh tăng/giảm được quy định rõ ràng hơn và rút ngắn thời gian điều chỉnh.

Cụ thể, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện, EVN sẽ tính toán giá bán điện bình quân.

Trong trường hợp giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN sẽ có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng. Để thực hiện việc giảm giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát. 

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN được điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng. 

Sau khi tăng giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát.

Nếu giá điện tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN sẽ báo cáo, được Bộ Công Thương chấp thuận thì sẽ tăng giá. 

Với mức tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 10% trở lên so với mức hiện hành hoặc ngoài khung giá, ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô, sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến.

Thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất, rút ngắn hơn so với quy định hiện hành là 6 tháng. 

Trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống do Bộ Công Thương ban hành, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện, EVN sẽ tính toán giá bán điện bình quân.

Kiểm tra, giám sát và công khai chi phí sản xuất kinh doanh điện

Dự thảo cũng nêu rõ việc kiểm tra, giám sát các chi phí. Cụ thể, hằng năm EVN có trách nhiệm gửi Bộ Công Thương báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện. 

Căn cứ báo cáo, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan kiểm tra, mời tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo, công bố công khai sau 30 ngày kết thúc kiểm tra.

Các nội dung kiểm tra sẽ gồm: chi phí thực tế ở các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ và điều hành; các chi phí khác; giá bán lẻ điện bình quân thực hiện của EVN; kết quả kinh doanh lỗ, lãi của EVN; chi phí chưa được tính vào giá điện; chi phí chưa được tính vào giá thành.

Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan sẽ thực hiện kiểm tra việc điều chỉnh tăng/giảm giá điện. Nếu phát hiện có sai sót trong kết quả tính toán, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN dừng điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại giá bán. 

Nếu vi phạm trong điều chỉnh giá bán lẻ điện sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Không điều chỉnh giá điện quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc cấp điện, an ninh năng lượngKhông điều chỉnh giá điện quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc cấp điện, an ninh năng lượng

Ông Trần Tuệ Quang - phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - cho rằng cần thiết quy định chính sách giá điện theo cơ chế thị trường.

Xem thêm: mth.30882627091703202-nauq-hcahk-gnod-neib-oeht-maig-gnat-neid-aig-hnihc-ueid-taux-ed/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đề xuất điều chỉnh giá điện tăng giảm theo biến động khách quan”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools