vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM: Giám sát chặt, không để công chức có doanh nghiệp 'sân sau', 'thân hữu'

2023-07-23 09:35

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch cải thiện, khắc phục và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP năm 2023.

Kế hoạch khắc phục ngay các điểm yếu kém, cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần của PCI TP trong năm 2023, tạo sự thay đổi tích cực, rõ nét hơn về môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của TP và đồng hành cùng doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Phấn đấu đưa TP vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế ở nhóm tốt.


TP.HCM: Giám sát chặt, không để công chức có doanh nghiệp 'sân sau', 'thân hữu' ảnh 1

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị không để công chức có doanh nghiệp 'sân sau', 'thân hữu', gây bất bình đẳng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đồng thời thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM đã bàn giải pháp thực hiện ở 10 chỉ số: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và vai trò người đứng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Trong đó, UBND TP đã giao thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

Tăng cường đối thoại để khảo sát sự hài lòng của người dân, có giải pháp khắc phục kịp thời, xem đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

“Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hạn. Không để tổ chức, cá nhân đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ; 100% trường hợp hồ sơ trễ hẹn đều có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định” – UBND TP chỉ đạo.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện quán triệt trách nhiệm của công chức, viên chức trong xử lý, giải quyết công việc, không đùn đẩy, né tránh công việc, không để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định.

UBND TP.HCM tiếp tục giao thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP và các quận, huyện nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo trong giám sát, kiểm tra chặt chẽ đội ngũ công chức, viên chức.

Qua đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công.

“Trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách hoặc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tuyệt đối không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài quy định của nhà nước” - UBND TP nêu và yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu trên giám sát công chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra hiện tượng công chức có doanh nghiệp “sân sau” hoặc doanh nghiệp “thân hữu”, gây bất bình đẳng trong giải quyết công việc.

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật; công bố kịp thời các thông tin về các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND TP nhấn mạnh cần thực hiện các giải pháp tạo lập môi trường cạnh tranh thông thoáng, bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư. Tăng cường tính công khai, minh bạch hoạt động đấu thầu; kịp thời giải quyết, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong đấu thầu (nếu có) nhằm bảo đảm tính cạnh tranh công bằng, minh bạch…

LÊ THOA

Xem thêm: lmth.005347tsop-uuh-naht-uas-nas-peihgn-hnaod-oc-cuhc-gnoc-ed-gnohk-tahc-tas-maig-mchpt/nv.olp

“TP.HCM: Giám sát chặt, không để công chức có doanh nghiệp 'sân sau', 'thân hữu'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools