vĐồng tin tức tài chính 365

Bamboo Capital (BCG): Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.393,8 tỷ, nợ phải trả giảm hơn 1.027 tỷ đồng

2023-07-29 10:56

Đây là kết quả rất tích cực cho thấy tín hiệu hồi phục trở lại của Bamboo Capital. Đặc biệt, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Bamboo Capital đang dương, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm dưới 2 lần, nợ phải trả giảm đến 1.027 tỷ đồng.

Doanh thu quý II/2023 tăng trưởng 26,5%, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 17 lần quý trước

Bamboo Capital đã tận dụng thế mạnh là tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là những ngành nghề đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế như: năng lượng tái tạo, xây dựng hạ tầng, bất động sản và dịch vụ tài chính - bảo hiểm. Tập đoàn đã dần khắc phục những khó khăn và có kết quả kinh doanh cải thiện trong quý II/2023.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Quý 2/2023

(1)

Quý 2/2022

(2)

Quý 1/2023

(3)

Chênh lệch so với cùng kỳ (1) so với (2)

Chênh lệch so với quý trước

(1) so với (3)

Doanh thu thuần hợp nhất

1.114,4

881

701,3

26,5%

58,9%

Lợi nhuận sau thuế

160,7

35,8

8,8

(54,7%)

1.726,6%

Doanh thu và lợi nhuận quý II/2023

Doanh thu quý II/2023 của Bamboo Capital đạt 1.114,4 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó cơ cấu đóng góp chủ yếu đến từ các mảng mảng Bất động sản của BCG Land (344,2 tỷ) - chiếm 30,9%, Năng lượng tái tạo của BCG Energy (320,3 tỷ) - chiếm 28,7% và Xây dựng hạ tầng của Tracodi (310,3 tỷ) - chiếm 27,8%.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt 160,7 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu tài chính giảm so với cùng kỳ. Mặc dù tình hình thị trường tài chính đang dần hồi phục trở lại nhưng vẫn chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động M&A, do vậy Bamboo Capital đang tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Dù lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn tăng hơn 17 lần so với quý I/2023. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tăng trưởng trở lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Bamboo Capital.

Trong quý II vừa qua, doanh thu của mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy ghi nhận 320,2 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ vào 114MW còn lại của Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đã được công nhận vận hành thương mại theo giá điện chuyển tiếp. Hiện nay, toàn bộ Nhà máy điện Phù Mỹ 330 MW của BCG Energy đã được đi vào vận hành và đóng góp tích cực vào doanh thu của BCG Energy.

Đối với mảng bất động sản, mặc dù thời gian qua còn tồn đọng nhiều khó khăn nhưng BCG Land vẫn đạt được nguồn doanh thu khá tích cực từ việc bàn giao một phần của hai dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or. Trong quý II/2023, hợp nhất doanh thu mảng bất động sản đạt 334,2 tỷ đồng, tăng 417,1% so với cùng kỳ 2022 và đóng góp tới 30,9% tổng cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Bamboo Capital. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, BCG Land đã đặt mục tiêu doanh thu 3.583 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với thực hiện 2022 và kế hoạch lãi sau thuế gần 685 tỷ đồng. Có thể kỳ vọng bất động sản sẽ tiếp tục là mảng đóng góp chủ lực vào doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn trong các quý tới.

Đáng chú ý, mảng dịch vụ tài chính với phần lớn đóng góp là từ Bảo hiểm AAA đạt được kết quả doanh thu khả quan trong quý II/2023. Mảng dịch vụ tài chính ghi nhận doanh thu 76,0 tỷ đồng trong quý II năm nay, tăng trưởng ngoạn mục 232% so với cùng kỳ năm trước, tăng tỷ trọng lên 6,8% tổng cơ cấu doanh thu của Tập đoàn. Kết quả kinh doanh của AAA cải thiện đáng kể từ khi “về tay” Bamboo Capital nhờ vào chiến lược thay đổi mô hình quản lý và xiết chặt chi phí.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu 1.815,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 169,5 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh như trên, kết thúc quý II/2023, Tập đoàn Bamboo Capital đã hoàn thành lần lượt 26,2% kế hoạch doanh thu và 26,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã trình tại Đại hội đồng cổ đông 2023. Như vậy, Bamboo Capital sẽ phải tăng tốc để đạt được kế hoạch mục tiêu đã đề ra vào 2 quý cuối năm 2023.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.393,8 tỷ, nợ phải trả giảm hơn 1.000 tỷ

Tổng tài sản tính đến quý II/2023 đạt 43.589,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với thời điểm đầu năm 2023. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 16.938,3 tỷ đồng và hàng tồn kho đạt 3.870,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hoàn thành các sản phẩm shophouse tại dự án Hoian d’Or, đây hứa hẹn sẽ là nguồn tăng trưởng doanh thu trong các quý tới khi dự án tiếp tục bàn giao cho khách hàng.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu

30/06/2023

01/01/2023

Tăng trưởng

Tổng tài sản

43.589,6

43.820,4

(0,5%)

Nợ phải trả

28.993,8

30.021,3

(3,4%)

Vốn chủ sở hữu

14.595,8

13.799,1

5,8%

Các chỉ số của bảng cân đối kế toán

Bên cạnh đó, tổng Nợ phải trả của Tập đoàn Bamboo Capital trong quý II/2023 cũng giảm hơn 1.027 tỷ đồng. Công ty đã chủ động tất toán các khoản nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đối tác, nhà cung cấp nhằm kiềm chế chi phí lãi vay và đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất vẫn còn ở mức cao. Trong quý II/2023, vốn chủ sở hữu Bamboo Capital đạt 14.595,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm do nhận cổ tức từ công ty thành viên Tracodi (TCD - sàn HOSE).

ĐVT: lần


31/12/2021

31/12/2022

30/06/2023

Tỷ lệ Nợ/VCSH

3,51

2,18

1,99

Tỷ lệ Nợ vay/VCSH

1,64

1,07

0,96

Tỷ lệ đòn bẩy duy trì ở mức tích cực

Với các nỗ lực kiểm soát và giảm nợ, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital tính đến 30/6/2023 đã giảm xuống mức dưới 2 lần. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm về mức dưới 1 lần. Đây là tín hiệu cho thấy rủi ro tài chính của doanh nghiệp đã giảm về mức an toàn, cổ đông và nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào những bước phát triển bền vững của Bamboo Capital trong tương lai.

Một điểm sáng khác là tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 1.980,4 tỷ đồng tại thời điểm quý II/2022 sang dương 1.382,3 tỷ đồng tại cuối quý II năm nay do Tập đoàn đã chủ động thanh lý các khoản hợp tác bên ngoài và thu hồi công nợ từ đối tác.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng chuyển từ âm sang dương 108,1 tỷ đồng do Tập đoàn đã thoái vốn một số khoản đầu tư. Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm do Tập đoàn đã chủ động thanh toán gốc và lãi vay. Đây là một tín hiệu tốt thể hiện việc tích cực quản trị tài chính trong giai đoạn kinh tế khó khăn và cho thấy các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn đang trên đà tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh lãi suất cao và huy động vốn trong nước vô cùng khó khăn, đầu tháng 6/2023, BCG Gaia (liên doanh giữa BCG Energy và Semcorp Energy) đã thành công nhận được khoản giải ngân 77,5 triệu USD (tương đương 1.834 tỷ đồng) tín dụng xanh từ DBS Bank (Singapore) để tài trợ các dự án năng lượng tái tạo.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Công ty BCG-SP Solar 1 (công ty con của liên doanh BCG Energy và Singapore Power) cũng thành công nhận được khoản giải ngân 31,6 triệu USD từ các ngân hàng của Singapore (DBS, UOB, OCBC). Tập đoàn Bamboo Capital vẫn đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn lãi suất thấp để tài trợ các dự án trong tương lai.

Xem thêm: lmth.167623tsop-gnod-yt-7201-noh-maig-art-iahp-on-yt-83931-gnoud-hnaod-hnik-gnod-taoh-ut-nauht-neit-gnod-gcb-latipac-oobmab/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Bamboo Capital (BCG): Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.393,8 tỷ, nợ phải trả giảm hơn 1.027 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools