vĐồng tin tức tài chính 365

Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành Dự án PPP vành đai 4 Hà Nội

2023-07-29 10:56
Phối cảnh và phương án bố trí các trụ cầu Hoài Thượng trên đường vành đai - vùng Thủ đô.

Phối cảnh và phương án bố trí các trụ cầu Hoài Thượng trên đường vành đai - vùng Thủ đô.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa ký Quyết định số 1331/QĐ – HĐTĐNN về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành phục vụ Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tổ chuyên gia thẩm định do ông Tăng Ngọc Tráng, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; ông Đỗ Ngọc Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó; đại diện Lãnh đạo Vụ Phát triển hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó và nhóm chuyên gia giúp việc thẩm định Dự án gồm 30 thành viên, nhóm hậu cần gồm 9 thành viên.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, UBND TP. Hà Nội đã có Tờ trình số 263/TTr – UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước tiến hành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 – Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội theo phương thức PPP (Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô).

Đây là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng qua, UBND TP. Hà Nội – đơn vị được giao nhiệm vụ Cơ quan có thẩm quyền Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô có tờ trình đề nghị tiến hành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình để có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc tổ chức khởi động tuyển chọn nhà đầu tư.

So với Tờ trình số 05/TTr- UBND được gửi đi vào tháng 1/2023, phương án triển khai Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô được đề cập tại tại Tờ trình số 263 đã rõ hơn và chi tiết hơn khá nhiều.

Cụ thể, điểm nhấn quan trọng đầu tiên tại Tờ trình số 263 là tổng mức đầu tư Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô là 55.052 tỷ đồng, giảm 1.468 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được đề cập tại Tờ trình số 05 và giảm 1.484 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được chốt tại Nghị quyết số: 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Việc tổng mức đầu tư Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô giảm chủ yếu là do cập nhật lại định mức, đơn giá xây dựng công trình.

Điểm nhấn quan trọng thứ hai tại Tờ trình số 263 là việc UBND TP. Hà Nội đề xuất phân chia Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô thành các Dự án thành phần hạng mục 3.1 (vốn ngân sách) và Dự án thành phần 3.2 (vốn đầu tư BOT).

Trong đó, Dự án thành phần hạng mục 3.1, có tổng mức đầu tư 26.596 tỷ đồng, sẽ đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn tuyến: từ trước nút giao Quốc lộ 6 đến hết nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn tuyến nối 9,7km.

Cụ thể, đoạn trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ tập trung đầu tư toàn bộ cầu Hồng Hà (từ khoảng Km10+663 đến khoảng Km15+041) và đường cao tốc đoạn tuyến từ trước nút giao Quốc lộ 6 (khoảng Km36+167) đến hết cầu Mễ Sở (khoảng Km59+500).

Đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng đường cao tốc đoạn tuyến từ cầu Mễ Sở (khoảng Km59+500) đến hết nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (khoảng Km67+500).

Đoạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ xây dựng cầu Hoài Thượng (từ khoảng Km96+000 đến khoảng Km97+000) và đường cao tốc đoạn tuyến nối 9,7km (bao gồm nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long và hoàn thiện nút giao Tây Nam).

Đối với Dự án thành phần hạng mục 3.2 có tổng mức đầu tư 28.456 tỷ đồng, UBND TP. Hà Nội đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc các đoạn: từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trước nút giao Quốc lộ 6 (không bao gồm cầu Hồng Hà), từ sau nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến trước nút giao tốc Nội Bài - Hạ Long (không bao gồm cầu Hoài Thượng) theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc phân chia như vậy nhằm đảm bảo phù hợp với công tác quản lý 2 nguồn vốn tại Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô là vốn ngân sách và vốn do nhà đầu tư huy động.

Liên quan đến phương án tổ chức và huy động vốn cho Dự án PPP thành phần 3 cao tốc vành đai 4 vùng Thủ đô, UBND TP. Hà Nội đề xuất sử dụng 18.313 tỷ đồng vốn Ngân sách Trung ương và 8.283 tỷ đồng vốn Ngân sách địa phương để thực hiện Dự án thành phần hạng mục 3.1.

Trong đó, đoạn qua địa bàn TP. Hà Nội sẽ dùng vốn Ngân sách TP. Hà Nội và Ngân sách Trung ương; đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh sẽ dùng toàn bộ vốn ngân sách Trung ương.

Cũng tại Tờ trình số 263, UBND TP. Hà Nội đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương giao UBND TP. Hà Nội là cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư Dự án thành phần hạng mục 3.1 và giao Ban Quản lý dự án chuyên ngành của thành phố là chủ đầu tư thực hiện Dự án thành phần hạng mục 3.1 trong dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư công, tổ chức triển khai độc lập và song hành với Dự án thành phần hạng mục 3.2 do nhà đầu tư thực hiện.

Đối với Dự án thành phần hạng mục 3.2, để đảm bảo tính khả thi tài chính, UBND TP. Hà Nội đề xuất áp dụng mức lợi nhuận cho phần vốn chủ sở hữu là 11,77%/năm; mức lãi suất áp dụng cho phần vốn vay tạm tính là 10,33%/năm trên cơ sở tham khảo các dự án PPP cao tốc Bắc – Nam đang triển khai hiện nay.

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2025, UBND TP. Hà Nội kiến nghị cho phép địa phương này thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi báo cáo nghiên cứu Dự án thành phần 3 phê duyệt và được phép tổ chức thu phí, quản lý, vận hành, khai thác toàn tuyến trên cả tiểu dự án đầu tư công theo Nghị quyết số 56/2022/QH15.

Xem thêm: lmth.387623tsop-ion-ah-4-iad-hnav-ppp-na-ud-hnagn-neil-hnid-maht-aig-neyuhc-ot-pal-hnaht/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành Dự án PPP vành đai 4 Hà Nội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools