vĐồng tin tức tài chính 365

[Infographic] Mỹ-Trung đụng độ: Từ bước đi tượng trưng đến các mặt trận khốc liệt nhất

2020-07-29 14:07
Mỹ và Trung Quốc - hai siêu cường của thế giới đương đại ngày càng cảm thấy khó chung sống hòa bình. Từ một số vấn đề nhỏ nhặt, hai nước giờ đây đã đối đầu trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, ngoại giao, quân sự.

Xem thêm: mth.35003138182700202-tahn-teil-cohk-nart-tam-cac-ned-gnurt-gnout-id-coub-ut-od-gnud-gnurt-ym-cihpargofni/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“[Infographic] Mỹ-Trung đụng độ: Từ bước đi tượng trưng đến các mặt trận khốc liệt nhất”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools