vĐồng tin tức tài chính 365

Dự báo thời tiết hôm nay 1.7.2019: Miền Bắc mưa giông, Trung bộ nắng nóng

2019-07-01 13:00
Dự báo thời tiết hôm nay 1.7, các tỉnh Bắc bộ dự báo sẽ có mưa giông trong khi đó nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Trung bộ.

Xem thêm: lmth.2458901-gnon-gnan-ob-gnurt-gnoig-aum-cab-neim-910271-yan-moh-teit-ioht-oab-ud/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dự báo thời tiết hôm nay 1.7.2019: Miền Bắc mưa giông, Trung bộ nắng nóng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools