vĐồng tin tức tài chính 365

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2019-07-15 23:40
Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí với phương án đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người.

Xem thêm: lmth.660784d-hnit-dndh-hcit-uhc-ohp-1-noc-maig-hnaht-nat-auhc-ioh-couq-uv-gnouht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools