vĐồng tin tức tài chính 365

Công an nói, kiểm lâm bị bắt vì nhận hối lộ 100 triệu

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47298.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2014/8/22190354-20140803082116-3-1-.jpg" title="Cong an noi kiem lam bi bat vi nhan hoi lo 100 trieu" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>Hai cục tiền thu giữ bên ngoài chậu cây cảnh trên tầng 2 của Đội Kiểm lâm cơ động số 1 là 100 triệu, trực tiếp liên quan tới hành vi hối lộ.

Xem thêm: /751/45309122/ueirt-001-ol-ioh-nahn-iv-tab-ib-mal-meik-ion-na-gnoC/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“Công an nói, kiểm lâm bị bắt vì nhận hối lộ 100 triệu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools