vĐồng tin tức tài chính 365

Tai nạn thảm khốc do 'ma men' dẫn lối

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47306.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2014/8/22188765-20140730120013-tn3.jpg" title="Tai nan tham khoc do ma men dan loi" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>Trên 40% vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam do chủ phương tiện sử dụng bia rượu, trong đó vụ tai nạn thảm khốc nhất khiến 6 người chết, 60 người bị thương.

Xem thêm: /751/56788122/iol-nad-nem-am-od-cohk-maht-nan-iaT/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“Tai nạn thảm khốc do 'ma men' dẫn lối”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools