vĐồng tin tức tài chính 365

Nhập máy xét nghiệm trước khi có giấy phép nhập khẩu!

2019-07-17 11:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/07/47311.htm"><img src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2014/7/22189935-20140729103539-may2.jpg" title="Nhap may xet nghiem truoc khi co giay phep nhap khau" align="left" border="1" vspace="5" hspace="5" /></a>Máy xét nghiệm sinh hóa của công ty Xuất nhập khẩu Khoáng sản đã được bàn giao cho BV huyện Thường Tín (Hà Nội) tại thời điểm ngày 09/6/2010. Trong khi đó, giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp để nhập máy trên lại là 02/08/2010!

Xem thêm: /751/53998122/uahk-pahn-pehp-yaig-oc-ihk-court-meihgn-tex-yam-pahN/ioh-aX/nv.oabteiv

Comments:0 | Tags:Tin Xã Hội

“Nhập máy xét nghiệm trước khi có giấy phép nhập khẩu!”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools