vĐồng tin tức tài chính 365

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về cho vay ngang hàng P2P Lending

2019-07-22 12:10
Mới đây, văn bản số 5228/NHNN/CSTT về hoạt động cho vay ngang hàng của Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra khuyến nghị các tổ chức tín dụng tìm hiểu, nắm rõ các rủi ro phát sinh từ hoạt động P2P Lending...

Xem thêm: lmth.07573-gnidnel-p2p-gnah-gnagn-yav-ohc-ev-oab-hnac-coun-ahn-gnah-nagn/nv.semitaer

Comments:0 | Tags: vay p2p

“Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về cho vay ngang hàng P2P Lending”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools