vĐồng tin tức tài chính 365

Đi du lịch mang về bực tức, có khách sạn không quay lại bao giờ...

2019-07-22 18:30
TTO - Có những chuyến đi, du khách mang về ấm ức, thất vọng. Có những khách sạn một lần đến, không ai dám quay lại. Có những cái xấu không còn cá biệt, trì níu sự phát triển ngành du lịch Việt.

Xem thêm: mth.2254838002709102-oig-oab-ial-yauq-gnohk-nas-hcahk-oc-cut-cub-ev-gnam-hcil-ud-id/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đi du lịch mang về bực tức, có khách sạn không quay lại bao giờ...”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools