vĐồng tin tức tài chính 365

Đắk Nông: Nhiều gói thầu không được công khai theo quy định

2023-08-01 19:27

Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện Chi cục Phát triển nông thôn thời kỳ 2019 - 2021 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) không thực hiện công khai tổng mức đầu tư, tổng dự toán được duyệt tại 3/3 dự án, công trình theo quy định.

Đó là Công trình Đường giao thông nội vùng và sản ủi mặt bằng tại điểm bố trí dân cư xen ghép thuộc Phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; Dự án Trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (giai đoạn 2); Dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

2 gói thầu công khai lựa chọn nhà thầu chậm thời gian so với quy định, gồm Gói thầu thi công Dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song giai đoạn 2 (chậm 33 ngày) và Gió thầu số 13TC-BS-DCTD thi công xây dựng công trình (bổ sung), thuộc Dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (chậm 35 ngày).

Cá biệt, Gói thầu 14TCXD-DCTD thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức công khai kết quả lựa chọn nhà thầu chậm đến 487 ngày.

Đáng chú ý, 2 gói thầu không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, gồm Gói thầu thi công Công trình Đường giao thông nội vùng và sản ủi mặt bằng tại điểm bố trí dân cư xen ghép thuộc Phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô và Gói thầu số 11TV-RPBM-DCTD rà phá, xử lý vật liệu nổ, thuộc Dự án Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông) cũng không công khai tiến độ thực hiện giải ngân 3 3 dự án, công trình; không công khai kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình dự án đối với 3 công trình, dự án; không công khai quyết toán dự án hoàn thành 2 công trình đã được Sở Tài chính quyết toán theo quy định.

“Hạn chế, khuyết điểm trên trách nhiệm thuộc về Chi cục Phát triển nông thôn thời kỳ năm 2019 - 2021, trong đó trách nhiệm người đứng đầu thuộc về Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thời kỳ này…”, Thanh tra tỉnh Đắk Nông kết luận.

Ngoài ra, trong việc chấp hành chế độ, định mức, quy định trong thực hiện đầu tư xây dựng 2/2 công trình, dự án còn có các khuyết điểm, vi phạm với giá trị kinh tế hơn 159 triệu đồng.

Cụ thể là lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán thừa khối lượng so với thiết kế với giá trị hơn 15,4 triệu đồng, tính thiếu khối lượng với giá trị hơn 40,2 triệu đồng; thi công không đủ khối lượng so với thiết kế nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán với giá trị hơn 103 triệu đồng tại 2 công trình.

Xem thêm: lmth.689623tsop-hnid-yuq-oeht-iahk-gnoc-coud-gnohk-uaht-iog-ueihn-gnon-kad/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Đắk Nông: Nhiều gói thầu không được công khai theo quy định”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools