vĐồng tin tức tài chính 365

Quảng Trị lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp

2023-08-05 10:56

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã lập đường dây nóng tiếp nhận.

Theo đó, địa chỉ đường dây nóng được đặt tại trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị (https://sokhdt.quangtri.gov.vn), mục Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc.

Các lĩnh vực tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị gồm xúc tiến, thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; đấu thầu; đầu tư công; đăng ký kinh doanh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Tổ chức phi chính phủ (NGO).

Quảng Trị lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp  ảnh 1

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Để kịp thời trả lời được đầy đủ, chính xác, đáp ứng được yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị người dân, doanh nghiệp nêu tên, địa chỉ cá nhân hoặc tổ chức phản ánh, kiến nghị; tên, địa chỉ cá nhân hoặc tổ chức tiếp nhận phản hồi từ các cơ quan nhà nước của tỉnh.

“Phản ánh, kiến nghị phải trung thực, cụ thể từng nội dung rõ ràng, không nêu chung chung hoặc gộp nhiều vấn đề vào một nội dung cần phản ánh, kiến nghị; trường hợp có nhiều nội dung cần phản ánh, kiến nghị thì cần đánh dấu thứ tự của các nội dung” Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý.

Được biết, việc thành lập đường dây nóng là theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Vào ngày 27/6, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2023, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bên cạnh việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị trong hội nghị lần này, cần phải mở đường dây nóng để tiếp nhận những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới để UBND tỉnh có cơ sở tổ chức những buổi đối thoại tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị đã đề ra.

Vì vậy, ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành kinh tế xã hội, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh với mục đích kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Trước đó, vào ngày 13/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt gồm 36 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ là chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; qua đó, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Xem thêm: lmth.133723tsop-peihgn-hnaod-nad-iougn-auc-hna-nahp-nahn-peit-gnon-yad-gnoud-pal-irt-gnauq/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Quảng Trị lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools