vĐồng tin tức tài chính 365

Đà Lạt: Mưa gió quật ngã hàng loạt cây xanh, một người bị thương

2020-08-02 19:58

Ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ tối 1.8 đến chiều 2.8 trên địa bàn TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, mưa và gió mạnh quật ngã hàng loạt cây xanh làm một người bị thương.

Xem thêm: lmth.6589521-gnouht-ib-iougn-tom-hnax-yac-taol-gnah-agn-tauq-oig-aum-tal-ad/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đà Lạt: Mưa gió quật ngã hàng loạt cây xanh, một người bị thương”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools