vĐồng tin tức tài chính 365

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản chi 21 tỷ USD mua lại chuỗi cửa hàng Speedway

2020-08-03 12:52
Speedway hiện là nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ ba của Mỹ, khi sở hữu tới 3.900 trạm xăng với các cửa hàng tiện lợi trên khắp nước Mỹ.

Xem thêm: vov.6008701-yawdeeps-gnah-auc-iouhc-ial-aum-dsu-yt-12-ihc-nab-tahn-el-nab-naod-pat/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản chi 21 tỷ USD mua lại chuỗi cửa hàng Speedway”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools