vĐồng tin tức tài chính 365

Twitter, Facebook công bố biện pháp ngăn chặn hành vi thao túng bầu cử

2020-08-08 08:30
Twitter và Facebook đã công bố các bước đi nhằm ngăn chặn hành vi lừa dối hoặc gây chia rẽ cử tri, trong bối cảnh chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Xem thêm: lmth.954833-uc-uab-gnut-oaht-iv-hnah-nahc-nagn-pahp-neib-ob-gnoc-koobecaf-rettiwt/aoh-os/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Twitter, Facebook công bố biện pháp ngăn chặn hành vi thao túng bầu cử”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools