vĐồng tin tức tài chính 365

Các ngân hàng vay mượn gần 100 nghìn tỉ đồng mỗi ngày

2020-08-20 17:54
Trong tuần qua, doanh số vay mượn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 100

Xem thêm: odl.545928-yagn-iom-gnod-it-nihgn-001-nag-noum-yav-gnah-nagn-cac/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags: vay

“Các ngân hàng vay mượn gần 100 nghìn tỉ đồng mỗi ngày”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools