vĐồng tin tức tài chính 365

Đảng bộ khối doanh nghiệp TP.HCM cần phải giúp doanh nghiệp 'biến nguy thành cơ'

2020-08-27 19:07
TTO - Trong bối cảnh kinh tế TP chịu tác động lớn bởi COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - chỉ đạo Đảng bộ khối doanh nghiệp TP.HCM cần phải xác định tâm thế chủ động để lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp biết "biến nguy thành cơ".

Xem thêm: mth.58850108172800202-oc-hnaht-yugn-neib-peihgn-hnaod-puig-iahp-nac-mch-pt-peihgn-hnaod-iohk-ob-gnad/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đảng bộ khối doanh nghiệp TP.HCM cần phải giúp doanh nghiệp 'biến nguy thành cơ'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools