vĐồng tin tức tài chính 365

Nóng 24h: Bắt một loạt nguyên lãnh đạo Agribank ở Đắk Lắk

2020-08-31 06:31
Nhiều bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) đã bị bắt do vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.

Xem thêm: vov.7379801-kal-kad-o-knabirga-oad-hnal-neyugn-taol-tom-tab-h42-gnon/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nóng 24h: Bắt một loạt nguyên lãnh đạo Agribank ở Đắk Lắk”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools