vĐồng tin tức tài chính 365

Sớm ban hành quy định về P2P

2019-08-09 09:40
Trong năm 2018, khoảng 400 sàn cho vay ngang hàng (P2P) tại Trung Quốc bị sụp đổ chỉ trong vòng 2 tháng và các nhà đầu tư không thể đòi lại được tiền đã cho vay.

Xem thêm: lmth.0852111-p2p-ev-hnid-yuq-hnah-nab-mos/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags: p2p

“Sớm ban hành quy định về P2P”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools