vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội: Bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm khi tắm ở ao gần nhà

2019-08-19 18:50
Thấy N.A. đi tắm cùng đám bạn đã lâu mà vẫn chưa về, gia đình đi tìm thì tá hỏa phát hiện cháu bị chết đuối ở ao gần nhà.

Xem thêm: lmth.020644a-ahn-nag-oa-o-mat-ihk-mat-gnouht-gnov-ut-iout-6-iart-eb-ion-ah/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội: Bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm khi tắm ở ao gần nhà”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools