vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều tỉnh, thành nhân rộng 'vùng xanh'

2021-08-07 06:15
Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, sau khi bóc tách F0 tháo gỡ phong tỏa, nhiều tỉnh, thành đã lập “vùng xanh”, giao cho người dân tự quản với mục đích bảo vệ an toàn không tái nhiễm.

Xem thêm: lmth.8026241-hnax-gnuv-gnor-nahn-hnaht-hnit-ueihn/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều tỉnh, thành nhân rộng 'vùng xanh'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools