vĐồng tin tức tài chính 365

Cần xử lý nghiêm giám đốc sở và cục phó chơi golf khi đang giãn cách

2021-08-07 06:31
Hành vi bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, coi thường các quy định giãn cách của Chính phủ để đi chơi golf của Giám đốc Sở Du lịch và Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định khiến dư luận phẫn nộ.

Xem thêm: lmth.3816241-hcac-naig-gnad-ihk-flog-iohc-ohp-cuc-av-os-cod-maig-meihgn-yl-ux-nac/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cần xử lý nghiêm giám đốc sở và cục phó chơi golf khi đang giãn cách”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools