vĐồng tin tức tài chính 365

Giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trên thứ cấp giảm mạnh trong tháng 7

2021-08-07 14:14

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tổng kết về đấu thầu, giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 7/2021.

Theo đó, trên thị trường sơ cấp, thông qua 22 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 7/2021, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 28.061 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11,7% so với tháng trước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng huy động được 4.500 tỷ đồng.

So với cuối tháng 6/2021, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5, 7, 10 và 15 năm giảm từ 0,03-0,04%/năm; lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 và 30 năm tiếp tục ổn định và giữ lần lượt ở mức 2,91%/năm và 3,05%/năm so với tháng 6.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 30/7/2021, thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1,48% so với cuối năm 2020.

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ tháng 7 đạt 204.135 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.278 tỷ đồng/phiên, giảm 24,6% so với tháng 6/2021. Trong đó, giá trị giao dịch Repos chiếm 29,58% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm này trong tháng 7 chiếm 1,59% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 538 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 7, vào ngày 13/7, HNX và Kho bạc Nhà nước đã phối hợp tổ chức thành công phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu chính phủ có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước nhằm triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi.

Được biết, thông tư này cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trên thị trường thứ cấp các trái phiếu chính phủ do chính Kho bạc Nhà nước đã phát hành.

Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.

Xem thêm: mth.7-gnaht-gnort-hnam-maig-pac-uht-nert-uhp-hnihc-ueihp-iart-hcid-oaig-irt-aig/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Chứng khoán

“Giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trên thứ cấp giảm mạnh trong tháng 7”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools