vĐồng tin tức tài chính 365

"Co kéo" thu chi ngân sách để dồn lực cho chống dịch

2021-08-07 14:14

Báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho thấy, chi ngân sách trong 7 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đều ưu tiên bố trí chi cho phòng, chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý, ngân sách Trung ương chi 4.200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các địa phương đã chi 760 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, đã xuất cấp 18.300 tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân.

 
"Về tổng chi ngân sách nhà nước, thực hiện 7 tháng đạt 48% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 35,5%; chi trả nợ lãi đạt 59,2%; chi thường xuyên đạt 55,2% dự toán. Tổng thể cân đối ngân sách Nhà nước 7 tháng có thặng dư, trong đó ngân sách Trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư". 
Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính).

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm vẫn chậm, mới đạt 36,71% kế hoạch trong khi cùng kỳ năm 2020 đạt xấp xỉ 40,67%, nhất là vốn ngoài nước chỉ đạt 7,52% kế hoạch.

Ngoài ra, việc điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ kịp thời, chủ động để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa bảo đảm nguồn bù đắp bội chi ngân sách Trung ương và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của ngân sách Nhà nước.

7 tháng đầu năm, phát hành được 169,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,67 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm.

Ở chiều ngược lại, thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm nay ước đạt 67,9% dự toán, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 65,6% dự toán, tăng 12,9%. Thu từ dầu thô ước đạt 94,9% dự toán, giảm 5%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 81,5% dự toán, tăng 37,5%.

Có 10/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa bảo đảm tiến độ thu dự toán, trên 58%, bao gồm cả các khoản thu quan trọng từ 3 khu vực kinh tế. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 63,7% dự toán, tăng 17,9% so cùng kỳ 2020; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,8% dự toán, tăng 15,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 68,8% dự toán, tăng 40,1%.

Hiện có 59 địa phương thu nội địa đạt trên 58% dự toán, trong đó có 47 địa phương thu đạt trên 63% dự toán, 53 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%.

Có 4 địa phương tiến độ thu dự toán đạt thấp là Hòa Bình, Sơn La, Đà Nẵng và Tiền Giang.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng kết quả thu nội địa 7 tháng đạt khá, chủ yếu nhờ đà phục hồi khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Xem thêm: mth.hcid-gnohc-ohc-cul-nod-ed-hcas-nagn-ihc-uht-oek-oc/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Tài chính

“"Co kéo" thu chi ngân sách để dồn lực cho chống dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools