vĐồng tin tức tài chính 365

Tổng cục Thuế lật tẩy chiêu trò doanh nghiệp gian lận hoá đơn

2021-08-07 14:15

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 2838/TCT-KTNB ngày 28/7/2021, về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế sẽ gặp rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Theo Tổng cục Thuế, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp, mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính.

 
Đối với người nộp thuế sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Tổng cục Thuế sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định, để ngăn chặn kịp thời và có biện pháp phòng ngừa, tránh gây hậu quả, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế cũng nêu rõ dấu hiệu nhận biết về hành vi và cách thức của người nộp thuế mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Cụ thể, doanh nghiệp có phát hành hóa đơn số lượng lớn nhưng tạm ngưng kinh doanh. Hoặc những doanh nghiệp đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng xin hoạt động trở lại, có doanh thu biến động lớn, sử dụng nhiều hóa đơn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp không tương xứng với doanh thu.

Những doanh nghiệp báo cáo sử dụng hóa đơn có số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (0) hoặc lượng hóa đơn sử dụng lớn bất thường.

Để ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng hoá đơn thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật trong chấp hành Luật Quản lý thuế, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi để người nộp thuế biết và tránh tham gia vào các giao dịch mua bán hóa đơn. Phối hợp với các đơn vị truyền thông công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để nêu gương góp phần “cảnh tỉnh” các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.  

Bên cạnh đó, chỉ đạo tất cả các Phòng Thanh tra, kiểm tra, các Chi cục Thuế quận/huyện rà soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hành vi in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Thu thập thông tin dữ liệu về tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp do Cục Thuế, Chi cục Thuế đang quản lý và thông tin về người nộp thuế từ các cơ quan khác như: thông tin giao dịch đáng ngờ từ cơ quan giám sát Ngân hàng; thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước khác như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan khác…; đơn thư tố cáo; phương tiện thông tin truyền thông…

Đồng thời, lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Rà soát, phân tích dữ liệu đã thu thập về người nộp thuế để nhận diện, xác định danh sách người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn. Phân tích rủi ro để xác định người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn. Tổ chức giám sát chặt chẽ đối với người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3928/TCT-TTKT ngày 18/9/2020 của Tổng cục Thuế, cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, thường xuyên quan tâm chỉ đạo cơ quan thuế, bộ phận chức năng phối hợp với cơ quan Công an theo Quy chế số 1527/QCPH-TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Cảnh sát.

Xem thêm: mth.nod-aoh-nal-naig-peihgn-hnaod-ort-ueihc-yat-tal-euht-cuc-gnot/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Tài chính

“Tổng cục Thuế lật tẩy chiêu trò doanh nghiệp gian lận hoá đơn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools