vĐồng tin tức tài chính 365

Vì sao dừng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư?

2022-09-08 17:33

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 7-9-2022 về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23-9-2021. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Vì sao dừng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư? - Ảnh 1.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ giảm áp lực giao thông cho nhiều tuyến quốc lộ đi qua Bà Rịa- Vũng Tàu và Đồng Nai, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 51

Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày25-7-2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu tận dụng các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Trước đó, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP tại Quyết định 1602 ngày 23-9-2021.

Tuy nhiên theo kiến nghị của Bộ GTVT, dự án cần chuyển đổi sang hình thức đầu tư công để cơ bản hoàn thành năm 2025, đặc biệt là đoạn đi trùng với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi việc triển khai theo phương thức đối tác công tư đến năm 2026 mới cơ bản hoàn thành.

Đồng thời, thực tiễn triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư thời gian qua cho thấy còn một số bất cập như cơ quan nhà nước không thể bảo đảm chắc chắn sự thành công của dự án, việc huy động vốn tín dụng và nhà đầu tư nước ngoài khó khả thi do đều yêu cầu một số bảo lãnh vượt quá quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công, Bộ GTVT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư tại Quyết định 1602 ngày 23-9-2021.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài 53,7 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 17.837 tỉ đồng. Công trình được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 và 2 dài 34,2 km, thực hiện tại Đồng Nai, với tổng kinh phí 12.647 tỉ đồng. Đoạn còn lại thực hiện tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 5.190 tỉ đồng. Dự án dự kiến khởi công năm 2023, thời gian thi công và hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Xem thêm: mth.5780606180902202-ut-gnoc-cat-iod-cuht-gnouhp-oeht-uat-gnuv-aoh-neib-cot-oac-neih-cuht-gnud-oas-iv/et-hnik/nv.moc.dln

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vì sao dừng thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools