vĐồng tin tức tài chính 365

Nửa đầu năm 2023, Công ty Bất động sản Đại Hùng hai lần chậm trả lãi cho mã trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng

2023-09-03 13:24
Nửa đầu năm 2023, Công ty Bất động sản Đại Hùng hai lần chậm trả lãi cho mã trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng đã hai lần chậm thanh toán lãi cho trái phiếu mã DALCH2226001. Trong đó, ngày 29/3/2023 phải thanh toán 55,48 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và ngày 29/6/2023 sẽ phải thanh toán 60,49 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Nửa đầu năm 2023, Công ty Bất động sản Đại Hùng hai lần chậm trả lãi cho mã trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng ảnh 1

Công ty Bất động sản Đại Hùng chưa thanh toán 2 kỳ lãi cho mã trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng

Tuy nhiên, Công ty Bất động sản Đại Hùng cho biết chưa thanh toán với lý do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Được biết, trái phiếu mã DALCH2226001 được phát hành ngày 29/6/2022, kỳ hạn 48 tháng (đáo hạn ngày 29/6/2026), mệnh giá 1.500 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng được thành lập ngày 10/11/2021; địa chỉ tại tầng 1 VietPhone Building-4 tại 323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. HCM; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; vốn điều lệ 375,2 tỷ đồng; và người đại diện pháp luật là bà Cao Ngọc Kiều Trinh.

Ngoài ra, bà Cao Ngọc Kiều Trinh còn là đại diện của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa và CTCP Phát triển Bất động sản và Đầu tư Đông Đô.

Nửa đầu năm 2023, Công ty Bất động sản Đại Hùng hai lần chậm trả lãi cho mã trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng ảnh 2

Công ty Bất động sản Đại Hùng lỗ 2 năm liên tiếp

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2022, Công ty Bất động sản Đại Hùng lỗ 542,8 triệu đồng so với năm 2021 ghi nhận lỗ 6,19 triệu đồng. Trong đó, tại thời điểm 31/12/2022, hệ số nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 4 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu là 1.498,6 tỷ đồng.

Như vậy, dư nợ trái phiếu tại thời điểm 31/12/2022 tương đương với mệnh giá mã trái phiếu DALCH2226001 được phát hành ngày 29/6/2022 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Xem thêm: lmth.331923tsop-gnod-yt-0051-aig-hnem-ueihp-iart-am-ohc-ial-art-mahc-nal-iah-gnuh-iad-nas-gnod-tab-yt-gnoc-3202-man-uad-aun/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Nửa đầu năm 2023, Công ty Bất động sản Đại Hùng hai lần chậm trả lãi cho mã trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools