vĐồng tin tức tài chính 365

Giải thể Ban Quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh

2023-09-04 19:42
Một dự án đầu tư đã hoạt động kinh doanh tại khu du lịch bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Một dự án đầu tư đã hoạt động kinh doanh tại khu du lịch bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố, Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh bị giải thể kể từ ngày 1-9-2023.

Đối với các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh trước đây, vào tháng 4-2023 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định chuyển giao cho các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ; kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở tại khu du lịch bán đảo Cam Ranh chuyển giao cho Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, thực hiện.

Còn việc phối hợp, kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với các dự án đầu tư; bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; quản lý hạ tầng kỹ thuật trong khu du lịch bán đảo Cam Ranh; đề xuất, kiến nghị xử lý các vi phạm… liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại khu du lịch vừa nêu thì chuyển giao cho UBND TP Cam Ranh và UBND huyện Cam Lâm thực hiện theo địa bàn hành chính.

Các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh về quản lý dự án, làm chủ đầu tư các dự án đang thực hiện dang dở và các vấn đề liên quan khác liên quan đến các dự án đó thì chuyển giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, thực hiện.

UBND tỉnh Khánh Hòa bãi bỏ toàn bộ quyết định về việc "huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các chủ đầu tư vào khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh" được ban hành, tồn tại hơn 12 năm qua (QĐ số 56/2009/QĐ-UBND ngày 8-7-2009).

Trước đây, các nhà đầu tư vào khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đều phải "tự nguyện ứng trước và không tính lãi" khoản tiền thuê đất dự án nộp trước cho tỉnh.

Theo Bộ Tài chính, việc thu tiền ứng trước đó là không phù hợp qui định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan.

Hiện nay, số tiền của các nhà đầu tư đã ứng trước nhưng chưa được hoàn lại còn khoảng 200 tỉ đồng, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện hoàn trả trong giai đoạn từ năm 2023-2025.

Tìm ra doanh nghiệp quảng cáo bán đất dự án "ma" tại bán đảo Cam RanhTìm ra doanh nghiệp quảng cáo bán đất dự án 'ma' tại bán đảo Cam Ranh

Một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng đã quảng cáo sai sự thật, phục vụ cho việc bán bất động sản “ma” có tên “dự án Golden Bay 602” tại bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa).

Xem thêm: mth.25961019140903202-hnar-mac-oad-nab-hcil-ud-uhk-yl-nauq-nab-eht-iaig/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giải thể Ban Quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools