vĐồng tin tức tài chính 365

Đề xuất tăng mức xử phạt lên gấp đôi

2023-09-21 14:47

Ngày 17/9/2023, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai BH nhân thọ và BH sức khỏe từ mức phạt tiền 40-50 triệu đồng lên mức 90-100 triệu đồng.

Tăng phạt gấp đôi

Theo Bộ Tài chính, hiện đang lấy ý kiến góp ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH, kinh doanh xổ số. Theo đó, sẽ tăng mức phạt tiền với những vi phạm về BH nhân thọ và BH sức khỏe, lên đến từ 90 - 100 triệu đồng (thay cho mức từ 40 - 50 triệu đồng như hiện nay) đối với một trong các hành vi vi phạm, như: tài liệu giới thiệu sản phẩm không phản ánh trung thực các thông tin cơ bản tại quy tắc, điều khoản của sản phẩm BH; không nêu rõ các quyền lợi BH và loại trừ trách nhiệm BH; thông tin không rõ ràng, tạo cho bên mua BH hiểu lầm về những quyền lợi của sản phẩm. Tài liệu giới thiệu sản phẩm không thể hiện rõ là sản phẩm BH, được cung cấp bởi doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài, không phải là sản phẩm của các đối tác phân phối; không thể hiện rõ việc tham gia sản phẩm BH không phải là yêu cầu bắt buộc để thực hiện hay hưởng một dịch vụ nào khác của đối tác phân phối. Triển khai các sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH liên kết đầu tư, BH hưu trí, BH sức khỏe không theo quy định của pháp luật.

Đối với vi phạm quy định về sản phẩm BH bị phạt tới 70 triệu đồng, dự thảo cũng đề xuất xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sản phẩm BH, hoa hồng BH. Theo đó, phạt tiền từ 60 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung cấp sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH nhân thọ, BH sức khỏe, BH xe cơ giới. Không tuân thủ phương pháp, cơ sở tính phí các sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH nhân thọ, B|H sức khỏe, BH xe cơ giới, BH vi mô đã đăng ký. Phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp BH vi mô thanh toán, chi trả hoa hồng đại lý BH, thưởng, hỗ trợ đại lý BH và quyền lợi khác theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý BH vượt quá mức tối đa theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trả hoa hồng BH không đúng đối tượng hoặc nghiệp vụ.

Bộ Tài chính đề nghị tăng phạt gấp đôi nếu phát hiện vi phạm về bảo hiểm.

Đối với việc cung cấp dịch vụ BH qua biên giới tại Việt Nam không đáp ứng điều kiện quy định bị phạt tới 200 triệu đồng. Theo dự thảo, phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Doanh nghiệp BH, doanh nghiệp môi giới BH nước ngoài cung cấp dịch vụ BH qua biên giới tại Việt Nam không đáp ứng đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ BH qua biên giới theo quy định của pháp luật. Tổ chức cung cấp dịch vụ BH, môi giới BH qua biên giới không có trụ sở chính tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ BH qua biên giới tại Việt Nam. Doanh nghiệp BH nước ngoài cung cấp dịch vụ BH qua biên giới tại Việt Nam không thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới BH được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam; không thực hiện môi giới cho doanh nghiệp BH hoặc chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Nhiều quy định mới thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 06/9/2023 mà nhiều người cần nắm bắt, bởi có nhiều quy định mới thuận lợi hơn cho người tham gia BH. Trên cơ sở kế thừa, hợp nhất và hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, với một số quy định mới nhằm phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa của chính sách quy định về BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, BH cháy, nổ bắt buộc, BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Biên độ điều chỉnh phí BH xe cơ giới tối đa 15%. Một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định 67 là về điều kiện BH, số tiền BH, mức phí BH xe cơ giới. So với quy định trước đây, Nghị định 67 bổ sung quy định, doanh nghiệp BH có quyền từ chối bán BH bắt buộc trong trường hợp xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật. Về mức đóng phí BH bắt buộc của chủ xe cơ giới, căn cứ vào lịch sử bồi thường BH của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp BH chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí BH với biên độ tối đa là 15% tính trên mức phí BH quy định tại Nghị định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai của doanh nghiệp BH và giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng, Nghị định 67 quy định thống nhất thời hạn BH tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm đối với tất cả loại phương tiện xe cơ giới (trừ một số trường hợp đặc thù có thời hạn BH dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới dưới 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an). Trong triển khai hoạt động của đường dây nóng 24/7 phục vụ việc tiếp nhận thông tin tai nạn, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề về BH bắt buộc, doanh nghiệp BH phải thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến để bảo đảm quyền lợi của bên mua và người được BH.

Mở rộng nội dung, tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo, về quy định liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ BH xe cơ giới, nhằm góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn, Nghị định 67 mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo đối với trường hợp “không thuộc phạm vi BH”. Theo đó, Quỹ BH xe cơ giới dùng để chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia BH, không thuộc phạm vi BH và các trường hợp loại trừ trách nhiệm BH (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại). Cùng với đó, điều chỉnh tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo lên không vượt quá 30%.

Nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, nhất quán, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, quy định mức chi hỗ trợ nhân đạo là 30% giới hạn trách nhiệm theo quy định/1người/1 vụ đối với trường hợp tử vong và tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; 10% giới hạn trách nhiệm theo quy định/1người/1 vụ đối với trường hợp tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%. Tăng, giảm tối đa 25% phí BH cháy, nổ bắt buộc. Về BH cháy, nổ bắt buộc, BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư, xây dựng, Nghị định 67 bổ sung, thống nhất quy định về tăng, giảm tối đa 25% phí BH đối với BH cháy, nổ bắt buộc, BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư, xây dựng để doanh nghiệp BH chủ động đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng được BH, bảo đảm quyền lợi của bên mua BH.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP thu hẹp loại trừ trách nhiệm BH về nồng độ cồn theo hướng chỉ loại trừ trách nhiệm BH trong trường hợp thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhằm đơn giản hóa hơn nữa hồ sơ giải quyết bồi thường BH, Nghị định 67 quy định cho phép sử dụng bản sao có xác nhận của doanh nghiệp BH sau khi đã đối chiếu với bản ảnh chụp đối với các tài liệu liên quan đến xe, người lái xe; yêu cầu doanh nghiệp BH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết bồi thường BH đối với chủ xe môtô, xe gắn máy. Nghị định 67 cũng điều chỉnh một số quy định về nội dung giấy chứng nhận BH bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Công an về cấp và quản lý Chứng nhận đăng ký xe theo mã định danh cá nhân, tạo thuận lợi trong việc triển khai, quản lý, sử dụng mã số, mã vạch theo quy định pháp luật.

Quốc Phong

Xem thêm: lmth.757251_iod-pag-nel-tahp-ux-cum-gnat-taux-ed-pac-tab-ed-nav-ueihn-oht-nahn-meih-oab-iab-taol-uas/et-hnik-hnin-na/nv.moc.nagnoc

Comments:0 | Tags:An ninh kinh tế

“Đề xuất tăng mức xử phạt lên gấp đôi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools