vĐồng tin tức tài chính 365

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

2023-09-23 12:11

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại đối với loại hình cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 439/TB-VP, kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại Hội nghị trực tuyến triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện mật của Bộ Công an, Công điện của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Việc triển khai Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND TP. Hà Nội về tổng kiểm tra, rà soát loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Quá trình kiểm tra phải bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền, quy định; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND quận, huyện, thị xã tham mưu UBND TP. Hà Nội xử lý dứt điểm các tồn tại đối với loại hình cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Sở Công thương, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội phối hợp, chủ động tham mưu cho Thành phố hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng điện.

Đối với việc đưa Chương trình giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy vào học đường, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai đến 100% các cơ sở giáo dục trực thuộc trong năm học 2023-2024.

UBND TP. Hà Nội giao Công an TP. Hà Nội thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành; cần thiết nghiên cứu đề xuất Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương đã được hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn để xảy ra những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các vụ cháy để xảy ra chết người, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ, Ban Thi Đua - Khen thưởng thành phố xem xét cắt thi đua, không xem xét trình khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan mà trên địa bàn để xảy ra cháy gây thiệt hại về người, thiệt hại lớn về tài sản.

Xem thêm: lmth.324033tsop-el-iaogn-oc-gnohk-mac-gnuv-oc-gnohk-yahc-auhc-yahc-gnohp-mahp-iv-yl-ux-oad-ihc-ion-ah-hcit-uhc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy “không có vùng cấm, không có ngoại lệ””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools