vĐồng tin tức tài chính 365

Lặn xuống sông Chu tìm ngôi mộ cổ khổng lồ nghi của vợ vua Lê Lợi

2019-09-05 08:30
Lặn xuống sông Chu tìm ngôi mộ cổ khổng lồ nghi của vợ vua Lê Lợi Dân chài lưới chạy thuyền trong vùng đều biết đến “ngôi mộ” đó, và khi đến đoạn sông này, đều phải chạy chậm thuyền rồi tránh xa.

Xem thêm: lmth.574694d-iol-el-auv-ov-auc-ihgn-ol-gnohk-oc-om-iogn-mit-uhc-gnos-gnoux-nal/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Lặn xuống sông Chu tìm ngôi mộ cổ khổng lồ nghi của vợ vua Lê Lợi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools