vĐồng tin tức tài chính 365

Phú Yên phát hiện thêm “gành Đá Đĩa trên cạn”

2019-09-20 01:40
(TBKTSG Online) - Phú Yên vừa phát hiện khu vực có cấu trúc đá đặc biệt, nằm cách danh thắng gành Đá Đĩa nổi tiếng ở ven biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (danh thắng quốc gia) khoảng 20 km đường chim bay.

Xem thêm: lmth.nac-nert-aiD-aD-hnag-meht-neih-tahp-neY-uhP/592492/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phú Yên phát hiện thêm “gành Đá Đĩa trên cạn””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools