vĐồng tin tức tài chính 365

Tháng 10-2019 sẽ tháo dỡ cầu sắt Bình Lợi 117 tuổi

2019-09-21 17:20
TTO - Dự kiến vào giữa tháng 10-2019, cầu sắt Bình Lợi, TP.HCM sẽ được tháo dỡ. Cây cầu này được xây dựng năm 1902, là cầu đường sắt vượt sông Sài Gòn đầu tiên.

Xem thêm: mth.56520643112909102-iout-711-iol-hnib-tas-uac-od-oaht-es-9102-01-gnaht/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tháng 10-2019 sẽ tháo dỡ cầu sắt Bình Lợi 117 tuổi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools