vĐồng tin tức tài chính 365

Lửa nghề truyền mãi ngàn sau - Kỳ 5: Chàng thợ rèn lãng tử

2019-09-21 17:20
TTO - Kiều Văn Học rèn dao như nghệ sĩ. Anh là số ít thợ truyền thống dám lội ngược dòng, lấy bí quyết rèn cổ xưa kết hợp hiện đại để cạnh tranh cả với những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới...

Xem thêm: mth.79813640112909102-ut-gnal-ner-oht-gnahc-5-yk-uas-nagn-iam-neyurt-ehgn-aul/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lửa nghề truyền mãi ngàn sau - Kỳ 5: Chàng thợ rèn lãng tử”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools