vĐồng tin tức tài chính 365

Bí ẩn ngôi ‘đền sọ trâu’ trong khu rừng không ai dám vào ở Tây Côn Lĩnh

2019-09-26 09:20
Bí ẩn ngôi ‘đền sọ trâu’ trong khu rừng không ai dám vào ở Tây Côn Lĩnh Khi thịt da ở phần đầu trâu phân hủy hết, trơ ra xương sọ cùng bộ sừng, các thầy cúng làm lễ rửa xương bằng rượu rồi gác lên mái ngôi đền.

Xem thêm: lmth.145005d-hnil-noc-yat-o-oav-mad-ia-gnohk-gnur-uhk-gnort-uart-os-ned-iogn-na-ib/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Bí ẩn ngôi ‘đền sọ trâu’ trong khu rừng không ai dám vào ở Tây Côn Lĩnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools