vĐồng tin tức tài chính 365

Sẽ có quy định thử nghiệm hoạt động Fintech trong cho vay P2P, thanh toán, tín dụng

2021-09-07 14:47

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 100/2021 về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Xem thêm: lmth.6106441-gnud-nit-naot-hnaht-p2p-yav-ohc-gnort-hcetnif-gnod-taoh-meihgn-uht-hnid-yuq-oc-es/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags: vay p2p Tín dụng

“Sẽ có quy định thử nghiệm hoạt động Fintech trong cho vay P2P, thanh toán, tín dụng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools