vĐồng tin tức tài chính 365

Tiêm vắc xin Covid-19 ở Đồng Nai: Không phân biệt thường trú, tạm trú, người nước ngoài

2021-09-10 08:16
Hiện Đồng Nai đang đặt mục tiêu tiêm phủ vắc xin Covid-19 mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi, không phân biệt người thường trú, tạm trú, người chưa đăng ký tạm trú hay người nước ngoài.

Xem thêm: lmth.0837441-iaogn-coun-iougn-urt-mat-urt-gnouht-teib-nahp-gnohk-ian-gnod-o-91-divoc-nix-cav-meit/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tiêm vắc xin Covid-19 ở Đồng Nai: Không phân biệt thường trú, tạm trú, người nước ngoài”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools