vĐồng tin tức tài chính 365

Sẽ điều chuyển dự án đầu tư công giải ngân dưới 60%

2021-09-13 11:43

Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ liên quan đến một số giải pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương được giao từ đầu năm.

Số vốn cắt giảm sẽ được điều chuyển cho các đơn vị khác có nhu cầu bổ sung để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án dự kiến khởi công mới và thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 trước ngày 15/9 tới đây.

Đồng thời, Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tế, đảm bảo về thời gian, chất lượng, khả thi; đồng thời, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chứ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn. Bộ cũng tăng cường hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Mặt khác, đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 8 tháng năm nay, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt trên 187.000 tỷ đồng, bằng gần 41% kế hoạch Thủ tướng giao, giảm hơn 46% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ “gỡ vướng” cho dự án đầu tư trong tháng 9Tổ công tác của Thủ tướng sẽ “gỡ vướng” cho dự án đầu tư trong tháng 9

VTV.vn - Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư và báo cáo Chính phủ ngay trong tháng 9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Xem thêm: mth.441849031901202-06-ioud-nagn-iaig-gnoc-ut-uad-na-ud-neyuhc-ueid-es/et-hnik/nv.vtv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sẽ điều chuyển dự án đầu tư công giải ngân dưới 60%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools