vĐồng tin tức tài chính 365

Đạo diễn Trần Vi Mỹ - Người làm sống lại những ước mơ của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu

2019-10-17 09:20
Đạo diễn Trần Vi Mỹ - Người làm sống lại những ước mơ của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu Nam đạo diễn chia sẻ, anh và Đàm Vĩnh Hưng luôn có sự thăng hoa mỗi khi kết hợp với nhau.

Xem thêm: lmth.970405d-uahk-nas-nert-gnuh-hniv-mad-auc-om-cou-gnuhn-ial-gnos-mal-iougn--ym-iv-nart-neid-oad/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“Đạo diễn Trần Vi Mỹ - Người làm sống lại những ước mơ của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools