vĐồng tin tức tài chính 365

GELEX lãi lũy kế 1.388 tỉ đồng, mảng thiết bị điện doanh thu tăng 25%

2023-10-30 18:31
Mảng thiết bị điện của GELEX ghi nhận chuyển biến tích cực trong quý 3-2023

Mảng thiết bị điện của GELEX ghi nhận chuyển biến tích cực trong quý 3-2023

Theo đó, tính riêng quý 3, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 7.487 t đồng, tăng 6,7%. Lợi nhuận gộp đạt 1.395 t đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 18,6%, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 374 t đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 21.893 t đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.388 tđồng, vượt 9,2% kế hoạch cả năm 2023.

Xét theo các mảng kinh doanh trong quý 3, doanh thu thuần mảng thiết bị điện đạt 4.177 t đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 426 t đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của GELEX, mảng năng lượng và nước sạch hoạt động ổn định, ghi nhận 414 tỉ đồng doanh thu thuần, mức cao nhất từ đầu năm đến nay, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Mảng vật liệu xây dựng mang về 2.132 t đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp quý 3 của mảng vật liệu xây dựng đạt 15% và dần được cải thiện sau khi giảm mạnh trong quý 1, quý 2 năm nay.

Đối với lĩnh vực bất động sản và khu công nghiệp, GELEX đạt 746 t đồng doanh thu thuần, tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30-9, tổng tài sản của GELEX đạt 54.284 t đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. Các hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán của GELEX tiếp tục duy trì ở mức ổn định, an toàn và không thay đổi nhiều so với quý trước và đầu năm.

Bên cạnh việc giữ vững thị trường trong các mảng kinh doanh, GELEX định hướng các đơn vị thành viên chú trọng vào hoạt động đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tạo ra mũi nhọn mới.

6 tháng GELEX có lợi nhuận 1.000 tỉ đồng, cán mốc 80% kế hoạch6 tháng GELEX có lợi nhuận 1.000 tỉ đồng, cán mốc 80% kế hoạch

Riêng quý 2-2023, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 7.996 tỉ đồng, tăng 24,7% so với quý 1 và tương đương 88% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 870 tỉ đồng, tăng hơn 5 lần so với quý 1 và tăng 49% so với cùng kỳ 2022.

Xem thêm: mth.29593247103013202-52-gnat-uht-hnaod-neid-ib-teiht-gnam-gnod-it-883-1-ek-yul-ial-xeleg/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“GELEX lãi lũy kế 1.388 tỉ đồng, mảng thiết bị điện doanh thu tăng 25%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools