vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Công an: Không bắt buộc đổi sang thẻ CCCD gắn chip

2020-10-01 07:05

“Năm nay tôi 40 tuổi, vừa được cấp CCCD vào tháng 5-2019. Tôi được biết theo quy định thì đến 60 tuổi tôi mới phải đổi CCCD một lần nữa. Vậy xin hỏi nếu công an triển khai cấp CCCD có gắn chip điện tử thì tôi có phải đổi thẻ CCCD không?” - bạn đọc Đỗ Văn Ơn hỏi.

“Năm nay tôi 28 tuổi vừa được cấp CCCD vào tháng 5 năm nay. Xin cho hỏi người đã được cấp CCCD có mã vạch nhưng vẫn còn hạn sử dụng thì có phải đổi sang CCCD có gắn chip điện tử không?” - bạn đọc Nguyễn Thi thắc mắc.

Vừa qua, trên cổng thông tin điện tử, Bộ Công an đã có những giải đáp về việc sử dụng CCCD trong trường hợp cấp đổi từ CCCD có mã vạch sang mẫu CCCD mới. Nay chúng tôi thông tin đến bạn đọc phần trả lời của Bộ Công an về việc này.

Theo Bộ Công an, quy định của Luật CCCD và pháp luật hiện hành, công dân vẫn được sử dụng ba loại thẻ là CMND chín số, CMND 12 số và CCCD mã vạch đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Do vậy, đối với trường hợp của công dân có CCCD có mã vạch còn thời hạn sử dụng thì không phải đổi CCCD gắn chip điện tử.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính hướng tới thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng CCCD có gắn chip điện tử.

Xem thêm: lmth.442149-pihc-nag-dccc-eht-gnas-iod-coub-tab-gnohk-na-gnoc-ob/cod-nab/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bộ Công an: Không bắt buộc đổi sang thẻ CCCD gắn chip”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools