vĐồng tin tức tài chính 365

Tinh vi thay đổi chỗ ở liên tục, gắn camera giám sát để bán ma túy

2020-10-02 21:05
Chủ 'đại lý' phân phối ma túy lẻ cho con nghiện Nguyễn Hữu Tư và Trần Thị Mỹ Liên liên tục thay đổi chỗ ở, gắn camera khắp khu vực nhà thuê để đối phó với lực lượng công an.
 

Xem thêm: lmth.9746821-yut-am-nab-ed-tas-maig-aremac-nag-cut-neil-o-ohc-iod-yaht-iv-hnit/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tinh vi thay đổi chỗ ở liên tục, gắn camera giám sát để bán ma túy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools