vĐồng tin tức tài chính 365

Kỳ bí 3 cây vải khổng lồ có từ thời ‘Đẻ đất đẻ nước’ giữa rừng Pù Luông

2019-10-07 09:20
Kỳ bí 3 cây vải khổng lồ có từ thời ‘Đẻ đất đẻ nước’ giữa rừng Pù Luông Ngay con đường nhỏ xinh trên dốc mỏm đồi, là ngôi nhà sàn nhỏ, chắn cổng vào là cây vải khổng lồ, 3 người ôm không xuể.

Xem thêm: lmth.787205d-gnoul-up-gnur-auig-coun-ed-tad-ed-ioht-ut-oc-ol-gnohk-iav-yac-3-ib-yk/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Kỳ bí 3 cây vải khổng lồ có từ thời ‘Đẻ đất đẻ nước’ giữa rừng Pù Luông”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools