vĐồng tin tức tài chính 365

Nhân viên gội đầu ngoi lên làm Trưởng phòng Tỉnh ủy: Lỗ hổng lớn ở Đắk Lắk

2019-10-07 09:20
Nhân viên gội đầu ngoi lên làm Trưởng phòng Tỉnh ủy: Lỗ hổng lớn ở Đắk Lắk Ông Nguyễn Túc cho rằng, việc nữ Trưởng phòng Tỉnh ủy mượn bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến cho thấy lỗ hổng lớn trong công tác cán bộ của Đắk Lắk.

Xem thêm: lmth.675205d-kal-kad-o-nol-gnoh-ol-yu-hnit-gnohp-gnourt-mal-nel-iogn-uad-iog-neiv-nahn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Nhân viên gội đầu ngoi lên làm Trưởng phòng Tỉnh ủy: Lỗ hổng lớn ở Đắk Lắk”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools