vĐồng tin tức tài chính 365

Giao thông khu Hàng Xanh, Nguyễn Hữu Cảnh vỡ trận ngay ngày đầu tuần

2019-10-07 10:05
TTO - Sáng 7-10, hàng loạt tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh), Tôn Đức Thắng (Q.1)… đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tuần.

Xem thêm: mth.33114339070019102-naut-uad-yagn-yagn-nart-ov-hnac-uuh-neyugn-hnax-gnah-uhk-gnoht-oaig/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giao thông khu Hàng Xanh, Nguyễn Hữu Cảnh vỡ trận ngay ngày đầu tuần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools